NL Portal

De open source Mijn Omgeving voor overheden

NL Portal is de open source Mijn Omgeving voor overheden, gebouwd volgens de principes van Common Ground en de API's van VNG Zaakgericht werken. De portal is open source en kan door elke (overheids)organisatie gebruikt en verbeterd worden zonder enige restricties.

De uitgangspunten in de ontwikkeling van NL Portal:

 • Open standaarden, open source licentie EUPL 1.2;

 • Compatible met diverse formulierapplicaties;

 • Frontend UI gebaseerd op NL Design System;

 • Voldoet aan alle web toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG);

 • Onafhankelijk van proces- of zaak management systemen;

 • Horizontal schaalbaar;

Functionaliteiten

Op dit moment kent NL Portal de volgende functionaliteiten

 • Bezoekers kunnen nieuwe zaken aanmaken;

 • Bezoekers kunnen altijd de actuele status van hun zaken zien (track and trace);

 • Behandelaars van zaken kunnen taken aan de gebruikers geven om uit te voeren (bijvoorbeeld extra informatie toevoegen aan een zaak);

 • Koppeling met Digid en eHerkenning

 • Bezoekers kunnen bestanden zoals besluit documenten downloaden

Code

Alle code staat op onze github repository. Je vindt hier de volgende dingen:

 • Frontend libraries - De React frontend code die het hart is van de NL Portal

 • Backend libraries - De Kotlin code die informatie ontsluit naar de Frontend in GraphQL

 • Backend template - Template repository waarmee je de Backend kunt opstarten

 • Frontend template - Template repository waarmee je de Frontend kunt opstarten

 • Helm charts - Helm charts om de gehele applicatie in een Kubernetes cluster te draaien

 • Documentatie - Documentatie over NL Portal

 • Docker compose - Met dit docker compose project kun je lokaal een volledige software stack draaien zodat je lokaal features kunt ontwikkelen.

Last updated